RÄTTSTOLK OCH TRANSLATOR

MED FOKUS PÅ RÄTTSSÄKERHETEN

SPEGELVÄND TOLKNING

MED BIBEHÅLLEN KÄNSLA

TOLKNING MED KOMPROMISSLÖS SÄKERHET

KRÄVANDE UPPDRAG KRÄVER HÖG PRECISION 

DOKUMENTERAD KOMPETENS I FÖRSTÅELSE

DIELAKTALA SKILLNADER UTGÖR INGET HINDER

AUKTORISERADE ÖVERSÄTTNINGAR

MÅNGÅRIG ERFARENHET AV ÖVERSÄTTNINGAR TILL OCH FRÅN ALBANSKA

I min yrkesroll som auktoriserad translator är det av yttersta vikt att måltexten speglar det budskap som källtexten vill förmedla.

Min specialitet är översättningar av juridiska texter såsom domar, utredningar, ansökningar om internationell rättslig hjälp i brottmål, överklaganden, osv. men jag utför även översättningar av annan karaktär. Översättningen utgör en vidimierad kopia av originalhandlingen och den får min stämpel. Jag kan även hjälpa till med att vidimiera den hos en Notarius Publicus.